Zamknij
REKLAMA

22:48, 11.09.2019
?Niech żyje nam ksiądz Marek, przez szereg długich lat, a Matka Miłosierdzia w opiece swej go ma? ? śpiewali wdzięczni parafianie oraz wszyscy, którzy przybyli do świątyni w Jastrzębiu, by złożyć w poniedziałkowe popołudnie, 9 września jubileuszowe życzenia. Tego dnia 25-lecie święceń kapłańskich obchodził proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia ks. Marek Latos. W uroczystej mszy świętej udział wzięli mieszkańcy parafii oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Poraj. Ksiądz Marek dziękował za otrzymane przez te lata łaski, ale przede wszystkim za dar powołania. Wspólnota Parafialna w Jastrzębiu obchodziła w poniedziałek, 9 września piękny jubileusz, ciesząc się wraz ze swoim Proboszczem ks. Markiem Latosem z 25-lecia jubileuszu jego święceń kapłańskich. Jubileusz księdza był momentem dziękczynienia za dar powołania, ale także okazją do wyrażenia wdzięczności za posługę wśród mieszkańców Jastrzębia. Sam Jubilat często powtarza i podkreśla, przywołując swoje motto z obrazka prymicyjnego: ?Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył??. Jak wspominał w jednym z wywiadów dla mediów: ?W słowach Psalmisty zawarłem wszystko, co wypełniało moje serce, kiedy dowiedziałem się, że będę mógł przyjąć sakrament święceń. Moja wdzięczność była wówczas rzeczywiście ogromna. Wiedziałem przecież, że wstąpienie do seminarium i lata studiów to moja decyzja, natomiast głos Księdza Arcybiskupa to głos Kościoła i Boga, stwierdzający autentyczność mojego powołania. Przez ten czas nigdy nie zawiodłem się na Tym, który mnie wybrał i przeznaczył do wyjątkowej misji. Moja wdzięczność za łaskę wybrania jest tak samo wielka teraz, jak w momencie święceń. A może nawet jeszcze większa? Droga kapłaństwa jest więc drogą mówienia Panu Bogu: ?Dziękuję??. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?? Ksiądz Jubilat dziękował za dar powołania, modlitwą objął również swoich zmarłych rodziców. Jubileusz był okazją do dziękczynienia za otrzymane łaski, za hojność darów Bożych, ale także okazją do dziękczynienia za posługę ks. Marka. Ksiądz Marek Latos w parafii sprawuje opiekę duszpasterską od 7 lat. Jastrząb jest pierwszym jego probostwem. Korzeniami wywodzi się z Poraja. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie, a następnie studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Po ukończeniu Seminarium w 1994 został skierowany na pierwszą parafię do Kromołowa, gdzie pełnił posługę kapłańską przez 2 lata, następnie 3 lata w Rozprzy, później w Kłomnicach, Żytnie, przez 6 lat w Działoszynie, 5 lat w Konopiskach, a od 7 lat w Jastrzębiu. Ksiądz, dzięki swojemu dużemu zaangażowaniu, przy wydatnym wsparciu ponad 300 rodzin parafialnych, mógł zrealizować w Jastrzębiu szereg inwestycji. Wśród nich należy wymienić instalację centralnego ogrzewania w kościele i na plebanii, ocieplenie kościoła, wymianę stolarki okiennej, montaż witraży, drogi krzyżowej, oświetlenia, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę schodów do kościała. Swoją otwartość na ludzi zrealizował także w namacalny sposób, otwierając drzwi do zamkniętego dotychczas na co dzień kościoła, by każdy mógł się tutaj pomodlić, gdy odczuje taką potrzebę. Ważną inwestycją była powstała w ciągu 4 miesięcy kaplica przedpogrzebowa. Wymieniono nagłośnienie, zamontowano napęd elektryczny do dzwonów. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy wybudowano drogę do cmentarza, parking, zamontowano lampy oświetleniowe, położona została kostka. Przeprowadzono szereg innych inwestycji, w tym zakupione zostały nowe meble w stałej zabudowie, nowe krzyże. Chór zyskał prospekt piszczałkowy. Ksiądz Marek znany jest z otwartości na nowinki techniczne. Parafia ma własną stronę internetową, na której również msze są transmitowane live. Rokrocznie obchodzone są również Dożynki Parafialne. Na ręce Dostojnego Jubilata spływały słowa podziękowania wraz z listami gratulacyjnymi i kwiatami. W długiej kolejce z życzeniami ustawili się m.in.: seniorzy z Jastrzębia, przedstawiciele OSP z pocztem sztandarowym, dyrektor Szkoły Podstawowej Jadwiga Kidawa wraz z uczniami, przedstawiciele najmłodszego pokolenia mieszkańców, ministrantów, KGW ?Kalina?, Rada Parafialna, wójt Katarzyna Kaźmierczak, radna powiatowa Anna Socha ? Korendo, dyrektor GOK Magdalena Ryziuk ? Wilk, sołtys Dorota Sawicka oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej. W specjalnym okolicznościowym grawerze, skierowanym do Jubilata przez wójt Katarzynę Kaźmierczak, przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Sawickiego, radnego Waldemara Sitka oraz radnych Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy i Jednostek, współpracujących z księdzem, czytamy: ?Pragniemy wyrazić słowa najwyższego uznania dla pełnionej z ogromną pasją posługi kapłańskiej Wielebnego Księdza Proboszcza, która zaowocowała wieloma dokonaniami, mającymi pozytywny wpływ na kształtowanie oblicza społeczności lokalnej sołectwa Jastrząb i Gminy Poraj. Składamy życzenia jeszcze wielu długich lat kapłańskiej misji, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności?. Nie zabrakło życzeń zdrowia, cierpliwości, wytrwałości. Podkreślano wielkie zaangażowanie w posługę duszpasterską ks. Jubilata, ale także na różnorodne jej formy. Jubileusz Księdza Marka oraz treść życzeń, pozwalają spojrzeć na posługę kapłańską i dostrzec w kapłanach osoby przeżywające chwile radości i trosk. Parafianie ofiarowali ks. Jubilatowi najpiękniejszy dar ? modlitwę, która niech towarzyszy Jego dalszej posłudze wśród mieszkańców Jastrzębia. Msza Św. dziękczynna była pięknym i głębokim przeżyciem duchowym, przepełnionym radością i momentami wzruszenia. [UG Poraj]
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres:
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz