Zamknij
REKLAMA
23:15, 21.02.2020

W niedzielę, 9 lutego, w Kuźnicy Starej odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy podsumowali miniony rok oraz uchwalili plany na rok bieżący.

W zebraniu uczestniczyli druhowie z Kuźnicy i m.in. wójt dh. Katarzyna Kaźmierczak, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Poraju dh Mariusz Karkocha, sekretarz Gminy Poraj i Zarządu OG ZOSP RP w Poraju dh. Anna Trąbska, wiceprezes dh Paweł Krzyczmonik, sołtys dh Przemysław Bąk, prezes jednostki dh Konrad Ptak, naczelnik jednostki dh Piotr Skorupa, sekretarz dh. Kinga Ptak - Trzeciak, gospodarz dh Wojciech NIta. W trakcie zebrania podsumowano m.in. stan osobowy jednostki.

W 2019 roku OSP Kuźnica Stara liczyła 15 osób, w tym dwie kobiety. Podsumowano również interwencje w 2019 roku – ochotnicy w minionym roku w akcjach uczestniczyli 39 razy, z czego 21 to wyjazdy do pożarów, a 18 razy do innych zagrożeń. wyjeżdżali również poza teren gminy – 7-krotnie. Strażacy uczestniczyli także w zabezpieczaniu imprez plenerowych. Ważnymi wydarzeniami w życiu jednostki to organizacja Gminnego Dnia Strażaka oraz 100-lecia Jednostki.Istotne były przeprowadzane akcje pokazowe i szkoleniowe, m.in. w Szkole w Kuźnicy Starej, gdzie przekazywali cenna wiedzę z zakresu zachowania w chwili zagrożeń oraz udzielając pokazów pierwszej pomocy medycznej. Strażacy z Kuźnicy Starej zajęli IV miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, brali udział w Turnieju Drużyn Strażackich OSP w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Poraj.

Podsumowano także szereg prac społecznych, będących udziałem strażaków z miejscowej jednostki. Strażacy nie szczędzili swoich rąk przy dbaniu o stan techniczny remizy i jej najbliższego otoczenia. Omówiono sprawną współpracę OSP z innymi miejscowymi organizacjami i instytucjami w sołectwie. Przyjęto sprawozdanie z działalności i finansowej za ubiegły rok oraz przyjęto plany na rok kolejny. Wójt Katarzyna Kaźmierczak podkreśliła, że strażakom nie brak powodów do dumy, dziękując jednocześnie za ich pracę i poświęcenie.

[UG Poraj]

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres:
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz